Tin tức / Yerbamatea

Chính sách bảo mật thông tin Privacy Policy

5/13/2023
 | 
No items found.

Chính sách bảo mật thông tin Privacy Policy

  1. Matéa sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin của khách hàng cho bên thứ ba ngoài mục đích giao vận và tư vấn sản phẩm
  2. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của khách hàng tự nguyện cung cấp trong việc hỗ trợ và tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm