No items found.
No items found.

Bình pha trà Thủy tinh Glass Matea

149,000đ
30% giảm
104,300 VND

Bình pha trà Thủy tinh Chịu nhiệt Cao cấp có lõi lọc vụn trà inox lỗ siêu nhỏ.

Mô tả

Bình pha trà Thủy tinh Glass Matea

149,000đ
30% giảm
104,300 VND

Bình pha trà Thủy tinh Chịu nhiệt Cao cấp có lõi lọc vụn trà inox lỗ siêu nhỏ.

Màu sắc

Mua ngay tại đây

Chia sẻ